“Матицата на иселениците од Македонија“ е основана по иницијатива на повратници, културни и општествени дејци од Македонија на 17 мај 1951 година, согласно тогашните законски одредби на НРМ.

Со донесувањето на Законот за Здруженија и фондации во 1998 година “Матицата на иселениците од Македонија“ нејзината легална основа е усогласена според новите нормативни одредби со правосилно решение (бр 102/98 од 28.06.2000 г.) на Основниот суд Скопје 1- Скопје.

Во текот на своето над шестдецениско постоење Матицата дел самостојно, а дел во соработка со државните институции на Република Македонија, како и со организациите на нашите иселеници во странство реализираше мноштво проекти во повеќе сфери: култура, издаваштво, образование…